ترجمه Walk Out On در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ترك‌ گفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خالي‌ از سكنه‌كردن‌ , در فارسی : قال‌ گذاشتن‌.

Walk Out On به چه معناست و Walk Out On یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Walk Out On

ترك‌ گفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ترك‌ گفتن‌, ترجمه ترك‌ گفتن‌, کلمات شبیه ترك‌ گفتن‌ , خالي‌ از سكنه‌كردن‌ به لاتین , قال‌ گذاشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها