ترجمه Wallpaper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاغذ ديواري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با كاغذ ديواري‌ تزئين‌ كردن‌.

Wallpaper به چه معناست و Wallpaper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wallpaper

كاغذ ديواري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كاغذ ديواري‌, ترجمه كاغذ ديواري‌, کلمات شبیه كاغذ ديواري‌ , با كاغذ ديواري‌ تزئين‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها