ترجمه Wally در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (اسكاتلند) عالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوب‌.

Wally به چه معناست و Wally یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wally

(اسكاتلند) عالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (اسكاتلند) عالي‌, ترجمه (اسكاتلند) عالي‌, کلمات شبیه (اسكاتلند) عالي‌ , خوب‌. به لاتین
دانلود فایل ها