ترجمه Wangle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تلولو خوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : به‌حيله‌متوسل‌ شدن‌ , در فارسی : لرزاندن‌.

Wangle به چه معناست و Wangle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wangle

تلولو خوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تلولو خوردن‌, ترجمه تلولو خوردن‌, کلمات شبیه تلولو خوردن‌ , به‌حيله‌متوسل‌ شدن‌ به لاتین , لرزاندن‌. به لاتین
دانلود فایل ها