ترجمه Wanton در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شهوتراني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افراط‌ كردن‌.

Wanton به چه معناست و Wanton یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wanton

شهوتراني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شهوتراني‌ كردن‌, ترجمه شهوتراني‌ كردن‌, کلمات شبیه شهوتراني‌ كردن‌ , افراط‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها