ترجمه، معنی و ریشه کلمه Wantonly به فارسی

ترجمه Wantonly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای از روي‌ عياشي‌ و بيفكري‌. می باشد

Wantonly به چه معناست و Wantonly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wantonly

از روي‌ عياشي‌ و بيفكري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی از روي‌ عياشي‌ و بيفكري‌., ترجمه از روي‌ عياشي‌ و بيفكري‌., کلمات شبیه از روي‌ عياشي‌ و بيفكري‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: