ترجمه War Vessel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (pihsraw) كشتي‌ جنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناو جنگي‌.

War Vessel به چه معناست و War Vessel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به War Vessel

(pihsraw) كشتي‌ جنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (pihsraw) كشتي‌ جنگي‌, ترجمه (pihsraw) كشتي‌ جنگي‌, کلمات شبیه (pihsraw) كشتي‌ جنگي‌ , ناو جنگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها