ترجمه Warble در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سراييدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چهچهه‌زدن‌ , در فارسی : سرود , به فارسی : چهچه‌.

Warble به چه معناست و Warble یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Warble

سراييدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سراييدن‌, ترجمه سراييدن‌, کلمات شبیه سراييدن‌ , چهچهه‌زدن‌ به لاتین , سرود به لاتین , چهچه‌. خارجی
دانلود فایل ها