ترجمه Ward در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صغيري‌ كه‌تحت‌ قيومت‌ باشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محجور , در فارسی : نگهداري‌ كردن‌

Ward به چه معناست و Ward یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ward

صغيري‌ كه‌تحت‌ قيومت‌ باشد به خارجی , ریشه انگلیسی صغيري‌ كه‌تحت‌ قيومت‌ باشد, ترجمه صغيري‌ كه‌تحت‌ قيومت‌ باشد, کلمات شبیه صغيري‌ كه‌تحت‌ قيومت‌ باشد , محجور به لاتین , نگهداري‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها