ترجمه Ward در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توجه‌كردن‌. می باشد

Ward به چه معناست و Ward یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ward

توجه‌كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی توجه‌كردن‌., ترجمه توجه‌كردن‌., کلمات شبیه توجه‌كردن‌.
دانلود فایل ها