ترجمه Ward Heeler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارچاق‌ كن‌سياسي‌ ناحيه‌بخصوصي‌. می باشد

Ward Heeler به چه معناست و Ward Heeler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ward Heeler

كارچاق‌ كن‌سياسي‌ ناحيه‌بخصوصي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كارچاق‌ كن‌سياسي‌ ناحيه‌بخصوصي‌., ترجمه كارچاق‌ كن‌سياسي‌ ناحيه‌بخصوصي‌., کلمات شبیه كارچاق‌ كن‌سياسي‌ ناحيه‌بخصوصي‌.
دانلود فایل ها