ترجمه Ward Off در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دفع‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دفاع‌كردن‌ , در فارسی : از خود دور كردن‌.

Ward Off به چه معناست و Ward Off یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ward Off

دفع‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دفع‌ كردن‌, ترجمه دفع‌ كردن‌, کلمات شبیه دفع‌ كردن‌ , دفاع‌كردن‌ به لاتین , از خود دور كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها