خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60383 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('60383','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60383 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ward Off به فارسی

ترجمه Ward Off در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دفع‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دفاع‌كردن‌ , در فارسی : از خود دور كردن‌.

Ward Off به چه معناست و Ward Off یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ward Off

دفع‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دفع‌ كردن‌, ترجمه دفع‌ كردن‌, کلمات شبیه دفع‌ كردن‌ , دفاع‌كردن‌ به لاتین , از خود دور كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: