ترجمه Wardroom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اط‌اق‌ افسران‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سالن‌بيماران‌ , در فارسی : بيمارستان‌.

Wardroom به چه معناست و Wardroom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wardroom

اط‌اق‌ افسران‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اط‌اق‌ افسران‌, ترجمه اط‌اق‌ افسران‌, کلمات شبیه اط‌اق‌ افسران‌ , سالن‌بيماران‌ به لاتین , بيمارستان‌. به لاتین
دانلود فایل ها