ترجمه Ware در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پرهيز كردن‌ از می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حذر كردن‌.

Ware به چه معناست و Ware یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ware

پرهيز كردن‌ از به خارجی , ریشه انگلیسی پرهيز كردن‌ از, ترجمه پرهيز كردن‌ از, کلمات شبیه پرهيز كردن‌ از , حذر كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها