ترجمه Ware Room در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كالا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بارخانه‌.

Ware Room به چه معناست و Ware Room یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ware Room

كالا به خارجی , ریشه انگلیسی كالا, ترجمه كالا, کلمات شبیه كالا , بارخانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها