ترجمه Warhead در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قسمتي‌ از موشك‌ كه‌حاوي‌ مواد منفجره‌ ميباشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كلاهك‌.

Warhead به چه معناست و Warhead یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Warhead

قسمتي‌ از موشك‌ كه‌حاوي‌ مواد منفجره‌ ميباشد به خارجی , ریشه انگلیسی قسمتي‌ از موشك‌ كه‌حاوي‌ مواد منفجره‌ ميباشد, ترجمه قسمتي‌ از موشك‌ كه‌حاوي‌ مواد منفجره‌ ميباشد, کلمات شبیه قسمتي‌ از موشك‌ كه‌حاوي‌ مواد منفجره‌ ميباشد , كلاهك‌. به لاتین
دانلود فایل ها