ترجمه Warrantee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) متعهدله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مضمون‌له‌.

Warrantee به چه معناست و Warrantee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Warrantee

(حق.) متعهدله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) متعهدله‌, ترجمه (حق.) متعهدله‌, کلمات شبیه (حق.) متعهدله‌ , مضمون‌له‌. به لاتین
دانلود فایل ها