ترجمه Warranty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پابندان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گارانتي‌ , در فارسی : ضمانت‌ , به فارسی : امر مورد تعهد يا تضمين‌

Warranty به چه معناست و Warranty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Warranty

پابندان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پابندان‌, ترجمه پابندان‌, کلمات شبیه پابندان‌ , گارانتي‌ به لاتین , ضمانت‌ به لاتین , امر مورد تعهد يا تضمين‌ خارجی
دانلود فایل ها