ترجمه Wash Out در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شستشو كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كثافات‌ را پاك‌ كردن‌ , در فارسی : از پا دراوردن‌ , به فارسی : از

Wash Out به چه معناست و Wash Out یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wash Out

شستشو كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شستشو كردن‌, ترجمه شستشو كردن‌, کلمات شبیه شستشو كردن‌ , كثافات‌ را پاك‌ كردن‌ به لاتین , از پا دراوردن‌ به لاتین , از خارجی
دانلود فایل ها