ترجمه Wash Up در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دست‌ و رو شستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از پاافتادن‌.

Wash Up به چه معناست و Wash Up یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wash Up

دست‌ و رو شستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دست‌ و رو شستن‌, ترجمه دست‌ و رو شستن‌, کلمات شبیه دست‌ و رو شستن‌ , از پاافتادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها