ترجمه Wastebasket در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبد كاغذ باط‌له‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سبد زباله‌و خاكروبه‌ , در فارسی : اشغال‌ دان‌.

Wastebasket به چه معناست و Wastebasket یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wastebasket

سبد كاغذ باط‌له‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سبد كاغذ باط‌له‌, ترجمه سبد كاغذ باط‌له‌, کلمات شبیه سبد كاغذ باط‌له‌ , سبد زباله‌و خاكروبه‌ به لاتین , اشغال‌ دان‌. به لاتین
دانلود فایل ها