ترجمه Watch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاييدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ديدبان‌ , در فارسی : پاسداري‌ , به فارسی : كشيك‌ , سایر ترجمه ها : مدت‌ كشيك‌ ساعت‌

Watch به چه معناست و Watch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Watch

پاييدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پاييدن‌, ترجمه پاييدن‌, کلمات شبیه پاييدن‌ , ديدبان‌ به لاتین , پاسداري‌ به لاتین , كشيك‌ خارجی , مدت‌ كشيك‌ در زبان , ساعت‌انگلیسی
دانلود فایل ها