ترجمه Water Cure در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) اب‌ درمان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علاج‌ بااب‌ , در فارسی : معالجه‌بااب‌.

Water Cure به چه معناست و Water Cure یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Water Cure

(ط‌ب‌) اب‌ درمان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) اب‌ درمان‌, ترجمه (ط‌ب‌) اب‌ درمان‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) اب‌ درمان‌ , علاج‌ بااب‌ به لاتین , معالجه‌بااب‌. به لاتین
دانلود فایل ها