ترجمه Water Fast در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رنگ‌ نرو (با اب‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غير قابل‌ پاك‌ شدن‌ بوسيله‌اب‌ , در فارسی : پارچه‌

Water Fast به چه معناست و Water Fast یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Water Fast

رنگ‌ نرو (با اب‌) به خارجی , ریشه انگلیسی رنگ‌ نرو (با اب‌), ترجمه رنگ‌ نرو (با اب‌), کلمات شبیه رنگ‌ نرو (با اب‌) , غير قابل‌ پاك‌ شدن‌ بوسيله‌اب‌ به لاتین , پارچه‌ به لاتین
دانلود فایل ها