ترجمه Water Heater در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ظ‌رف‌ ابگرم‌كن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ابگرم‌كن‌.

Water Heater به چه معناست و Water Heater یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Water Heater

ظ‌رف‌ ابگرم‌كن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ظ‌رف‌ ابگرم‌كن‌, ترجمه ظ‌رف‌ ابگرم‌كن‌, کلمات شبیه ظ‌رف‌ ابگرم‌كن‌ , ابگرم‌كن‌. به لاتین
دانلود فایل ها