ترجمه Water System در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رودخانه‌ و شعبات‌ ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ذخيره‌ اب‌ , در فارسی : منبع‌ اب‌ , به فارسی : سيستم‌

Water System به چه معناست و Water System یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Water System

رودخانه‌ و شعبات‌ ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رودخانه‌ و شعبات‌ ان‌, ترجمه رودخانه‌ و شعبات‌ ان‌, کلمات شبیه رودخانه‌ و شعبات‌ ان‌ , ذخيره‌ اب‌ به لاتین , منبع‌ اب‌ به لاتین , سيستم‌ خارجی
دانلود فایل ها