ترجمه Watercolor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اب‌ رنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بنگاب‌ , در فارسی : نقاشي‌ ابرنگ‌.

Watercolor به چه معناست و Watercolor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Watercolor

اب‌ رنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اب‌ رنگ‌, ترجمه اب‌ رنگ‌, کلمات شبیه اب‌ رنگ‌ , بنگاب‌ به لاتین , نقاشي‌ ابرنگ‌. به لاتین
دانلود فایل ها