ترجمه Waterpower در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيروي‌ ابي‌. می باشد

Waterpower به چه معناست و Waterpower یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Waterpower

نيروي‌ ابي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نيروي‌ ابي‌., ترجمه نيروي‌ ابي‌., کلمات شبیه نيروي‌ ابي‌.
دانلود فایل ها