ترجمه Waterproof در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاد اب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دافع‌ اب‌ , در فارسی : عايق‌ اب‌ , به فارسی : ضد اب‌.

Waterproof به چه معناست و Waterproof یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Waterproof

پاد اب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پاد اب‌, ترجمه پاد اب‌, کلمات شبیه پاد اب‌ , دافع‌ اب‌ به لاتین , عايق‌ اب‌ به لاتین , ضد اب‌. خارجی
دانلود فایل ها