ترجمه Waterspout در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لوله‌ يا وسيله‌اي‌ كه‌ از ان‌ اب‌ فوران‌ ميكند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فواره‌

Waterspout به چه معناست و Waterspout یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Waterspout

لوله‌ يا وسيله‌اي‌ كه‌ از ان‌ اب‌ فوران‌ ميكند به خارجی , ریشه انگلیسی لوله‌ يا وسيله‌اي‌ كه‌ از ان‌ اب‌ فوران‌ ميكند, ترجمه لوله‌ يا وسيله‌اي‌ كه‌ از ان‌ اب‌ فوران‌ ميكند, کلمات شبیه لوله‌ يا وسيله‌اي‌ كه‌ از ان‌ اب‌ فوران‌ ميكند , فواره‌ به لاتین
دانلود فایل ها