ترجمه Wattle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چپر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تركه‌ براي‌ ساختن‌ سبد , در فارسی : تركه‌ , به فارسی : جگن‌ , سایر ترجمه ها : نرده‌گذاري‌

Wattle به چه معناست و Wattle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wattle

چپر به خارجی , ریشه انگلیسی چپر, ترجمه چپر, کلمات شبیه چپر , تركه‌ براي‌ ساختن‌ سبد به لاتین , تركه‌ به لاتین , جگن‌ خارجی , نرده‌گذاري‌ در زبان
دانلود فایل ها