ترجمه Wave Band در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دسته‌ امواج‌ راديو. می باشد

Wave Band به چه معناست و Wave Band یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wave Band

دسته‌ امواج‌ راديو. به خارجی , ریشه انگلیسی دسته‌ امواج‌ راديو., ترجمه دسته‌ امواج‌ راديو., کلمات شبیه دسته‌ امواج‌ راديو.
دانلود فایل ها