ترجمه Wavery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متزلزل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مردد , در فارسی : دو دل‌.

Wavery به چه معناست و Wavery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wavery

متزلزل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متزلزل‌, ترجمه متزلزل‌, کلمات شبیه متزلزل‌ , مردد به لاتین , دو دل‌. به لاتین
دانلود فایل ها