ترجمه Waxen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مومي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساخته‌ شده‌ از موم‌ , در فارسی : مومي‌ شكل‌.

Waxen به چه معناست و Waxen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Waxen

مومي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مومي‌, ترجمه مومي‌, کلمات شبیه مومي‌ , ساخته‌ شده‌ از موم‌ به لاتین , مومي‌ شكل‌. به لاتین
دانلود فایل ها