ترجمه Waxiness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حالت‌ مومي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نرمي‌.

Waxiness به چه معناست و Waxiness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Waxiness

حالت‌ مومي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حالت‌ مومي‌, ترجمه حالت‌ مومي‌, کلمات شبیه حالت‌ مومي‌ , نرمي‌. به لاتین
دانلود فایل ها