خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60621 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('60621','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60621 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه We به فارسی

ترجمه We در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضمير اول‌ شخص‌ جمع‌.

We به چه معناست و We یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به We

ما به خارجی , ریشه انگلیسی ما, ترجمه ما, کلمات شبیه ما , ضمير اول‌ شخص‌ جمع‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: