ترجمه We در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضمير اول‌ شخص‌ جمع‌.

We به چه معناست و We یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به We

ما به خارجی , ریشه انگلیسی ما, ترجمه ما, کلمات شبیه ما , ضمير اول‌ شخص‌ جمع‌. به لاتین
دانلود فایل ها