ترجمه Weak Minded در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سبك‌ مغز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ روحيه‌ ضعيف‌ , در فارسی : ضعيف‌ الاراده‌ , به فارسی : سست‌ عنصر.

Weak Minded به چه معناست و Weak Minded یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weak Minded

سبك‌ مغز به خارجی , ریشه انگلیسی سبك‌ مغز, ترجمه سبك‌ مغز, کلمات شبیه سبك‌ مغز , داراي‌ روحيه‌ ضعيف‌ به لاتین , ضعيف‌ الاراده‌ به لاتین , سست‌ عنصر. خارجی
دانلود فایل ها