ترجمه Wear در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در بر كردن‌ , در فارسی : بر سر گذاشتن‌ , به فارسی : پاكردن‌ (كفش‌ و

Wear به چه معناست و Wear یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wear

پوشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پوشيدن‌, ترجمه پوشيدن‌, کلمات شبیه پوشيدن‌ , در بر كردن‌ به لاتین , بر سر گذاشتن‌ به لاتین , پاكردن‌ (كفش‌ و خارجی
دانلود فایل ها