خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60658 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('60658','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =60658 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Weariful به فارسی

ترجمه Weariful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خسته‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كسل‌ كننده‌.

Weariful به چه معناست و Weariful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weariful

خسته‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خسته‌ كننده‌, ترجمه خسته‌ كننده‌, کلمات شبیه خسته‌ كننده‌ , كسل‌ كننده‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: