ترجمه Weariful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خسته‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كسل‌ كننده‌.

Weariful به چه معناست و Weariful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weariful

خسته‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خسته‌ كننده‌, ترجمه خسته‌ كننده‌, کلمات شبیه خسته‌ كننده‌ , كسل‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها