ترجمه Weariness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خستگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماندگي‌ , در فارسی : بيزاري‌.

Weariness به چه معناست و Weariness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weariness

خستگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خستگي‌, ترجمه خستگي‌, کلمات شبیه خستگي‌ , ماندگي‌ به لاتین , بيزاري‌. به لاتین
دانلود فایل ها