ترجمه Weather در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گذاشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحمل‌ يابرگزاركردن‌.

Weather به چه معناست و Weather یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weather

گذاشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گذاشتن‌, ترجمه گذاشتن‌, کلمات شبیه گذاشتن‌ , تحمل‌ يابرگزاركردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها