ترجمه Weather در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هوا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تغيير فصل‌ , در فارسی : اب‌ و هوا , به فارسی : باد دادن‌ , سایر ترجمه ها : در معرض‌ هوا

Weather به چه معناست و Weather یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weather

هوا به خارجی , ریشه انگلیسی هوا, ترجمه هوا, کلمات شبیه هوا , تغيير فصل‌ به لاتین , اب‌ و هوا به لاتین , باد دادن‌ خارجی , در معرض‌ هوا در زبان
دانلود فایل ها