ترجمه Weathering در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌وفان‌ هوا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرسايش‌ در اثر هوا , در فارسی : (معماري‌) ابگير.

Weathering به چه معناست و Weathering یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weathering

ط‌وفان‌ هوا به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌وفان‌ هوا, ترجمه ط‌وفان‌ هوا, کلمات شبیه ط‌وفان‌ هوا , فرسايش‌ در اثر هوا به لاتین , (معماري‌) ابگير. به لاتین
دانلود فایل ها