ترجمه Weatherman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هواشناس‌. می باشد

Weatherman به چه معناست و Weatherman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weatherman

هواشناس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هواشناس‌., ترجمه هواشناس‌., کلمات شبیه هواشناس‌.
دانلود فایل ها