ترجمه Weatherworn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرسوده‌ در اثر باد و باران‌ و هوا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كهنه‌.

Weatherworn به چه معناست و Weatherworn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weatherworn

فرسوده‌ در اثر باد و باران‌ و هوا به خارجی , ریشه انگلیسی فرسوده‌ در اثر باد و باران‌ و هوا, ترجمه فرسوده‌ در اثر باد و باران‌ و هوا, کلمات شبیه فرسوده‌ در اثر باد و باران‌ و هوا , كهنه‌. به لاتین
دانلود فایل ها