ترجمه Wedgy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوه‌ مانند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بشكل‌ گوه‌.

Wedgy به چه معناست و Wedgy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wedgy

گوه‌ مانند به خارجی , ریشه انگلیسی گوه‌ مانند, ترجمه گوه‌ مانند, کلمات شبیه گوه‌ مانند , بشكل‌ گوه‌. به لاتین
دانلود فایل ها