ترجمه Weed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هرزه‌. می باشد

Weed به چه معناست و Weed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weed

هرزه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هرزه‌., ترجمه هرزه‌., کلمات شبیه هرزه‌.
دانلود فایل ها