ترجمه Weekly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هفتگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هفته‌اي‌ يكبار , در فارسی : هفته‌ به‌ هفته‌.

Weekly به چه معناست و Weekly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weekly

هفتگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی هفتگي‌, ترجمه هفتگي‌, کلمات شبیه هفتگي‌ , هفته‌اي‌ يكبار به لاتین , هفته‌ به‌ هفته‌. به لاتین
دانلود فایل ها