ترجمه Weeny در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ysneew) سوسيس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (د.گ‌.) كوچك‌ , در فارسی : خرده‌ , به فارسی : ريز , سایر ترجمه ها : بي‌ اهميت‌.

Weeny به چه معناست و Weeny یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weeny

(ysneew) سوسيس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ysneew) سوسيس‌, ترجمه (ysneew) سوسيس‌, کلمات شبیه (ysneew) سوسيس‌ , (د.گ‌.) كوچك‌ به لاتین , خرده‌ به لاتین , ريز خارجی , بي‌ اهميت‌. در زبان
دانلود فایل ها