ترجمه Weevilly در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (deliveew می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : deliveew , در فارسی : yliveew) شپشه‌ وار , به فارسی : شپشه‌ دار.

Weevilly به چه معناست و Weevilly یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weevilly

(deliveew به خارجی , ریشه انگلیسی (deliveew, ترجمه (deliveew, کلمات شبیه (deliveew , deliveew به لاتین , yliveew) شپشه‌ وار به لاتین , شپشه‌ دار. خارجی
دانلود فایل ها